Thomas Asanger - Solution - Frühjahrskonzert 2019 - Uraufführung

Fritz Neuböck - Born4Horn - Frühjahrskonzert 2017

Karel Hulak - Brinpolka - Frühjahrskonzert 2017

Franz von Suppé - Leichte Kavallerie - Frühjahrskonzert 2017

Marschwertung 2011 - Stufe E - Schlierbach

Jay Chatterway – Mazama – Frühjahrskonzert 2017

Frühjahrskonzert 2008 - Grand Russian Fantasia

Cold Water Challenge 2014